Multilingual Practice
en  fr  sp

Ψυχοδυναμικό Coaching

PSYCHODYNAMIC COACHING: Η Ψυχανάλυση στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε εταιρείες (υπαλλήλους ή στελέχη) καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα και μάλιστα για ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα, εφόσον οι στόχοι του συναποφασίζονται σε συνεργασία με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο στην διάρκεια δυο προκαταρκτικών συνεδριών. Η σχετική πίεση χρόνου ευνοεί την επικέντρωση στον στόχο.

Σε αντίθεση με τα άλλα είδη coaching, το ψυχοδυναμικό coaching ενδιαφέρεται να εντοπίσει και να φωτίσει εκείνες τις πλευρές της λειτουργικότητας του ατόμου, οι οποίες υπαγορεύονται από ασυνείδητα κίνητρα ( ενδοψυχικές συγκρούσεις, αμυντικούς μηχανισμούς κλπ).

Το ψυχαναλυτικό θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς προσδίδει στο εν λόγω εγχείρημα: Α) εύρος, καθόσον αφορά το σύνολο της προσωπικής & επαγγελματικής ζωής του ενδιαφερόμενου, Β) βάθος, εφόσον η ψυχαναλυτική μέθοδος ερευνά τόσο το παρελθόν όσο και το εσωτερικό-ασυνείδητο κομμάτι του ανθρώπινου ψυχισμού.

Το ψυχοδυναμικού coaching δεν είναι ψυχοθεραπεία, παρότι έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, εφόσον διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρότερων συμπτωμάτων, συμβουλεύω τον ενδιαφερόμενο να ακολουθήσει παράλληλα μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία.

Δεδομένου ότι ο στόχος μου δεν είναι να εντοπίσουμε μόνο τα δύσκολα σημεία του καθενός, αλλά να αναδείξουμε και τα δυνατά του σημεία, πολύ συχνά χρησιμοποιώ κάποιες τεχνικές του solution focused coaching σύμφωνα με το οποίο: Α) Όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αυτός έχει και την λύση, Β)Κάθε άνθρωπος, εφόσον του δοθεί η δυνατότητα, έχει την ικανότητα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί.

Επομένως δουλεύουμε ταυτόχρονα πάνω στο παρελθόν και το παρόν οικοδομώντας το μέλλον, πάντα σε συνάρτηση με την μοναδικότητα του καθενός ενδιαφερόμενου.

ΕΙΔΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ COACHING

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Ομαδικές συνεδρίες
 • Ζευγάρια συνεργατών

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ COACHING

 • Η απόκτηση αυτοεπίγνωσης μέσω της νοηματοδότησης της προσωπικής ιστορίας του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, άρα μέσω της συνειδητοποίησης των ενδοβεβλημένων πρότυπων συμπεριφοράς του, και των ψυχαναγκαστικών του επαναλήψεων.
 • Η απόκτηση καλύτερων διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Όποιος βελτιώνει την σχέση του με τον εαυτό του, μπορεί ευκολότερα να μπει στην θέση ενός άλλου και να τον κατανοήσει. Επιπλέον μαθαίνει να αναγνωρίζει με ποιο τρόπο η δική του συμπεριφορά επηρεάζει την συμπεριφορά των τρίτων.
 • Η καλλιέργεια της έμφυτης ικανότητας προσαρμογής που έχει ο καθένας από εμάς. Όποιος λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει κάποια από τα βασικά ασυνείδητα κίνητρα που τον κινητοποιούν, οδηγείται στο να δρα πιο αποτελεσματικά αντί να αντιδρά σπασμωδικά, όποτε κάποιο από τα ερεθίσματα του παρόντος συνδέεται συνειρμικά με κάποια από τα μη τακτοποιημένα προσωπικά του ζητήματα του παρελθόντος.
 • Η αναγνώριση της δομής και των δυναμικών που ενεργοποιούνται μέσα στην ομάδα ή μέσα στο ευρύτερο εργασιακό του πλαίσιο. Η κατανόηση οποιασδήποτε τρέχουσας υπηρεσιακής κατάστασης προϋποθέτει την επικέντρωση σε τρία σημεία: Α) στο άτομο, Β) στο σύστημα, Γ) στην μεταξύ τους δυναμική αλληλεπίδραση.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΟ COACHING;

 • Όταν έχει χάσει την έμπνευση ή/και την αποτελεσματικότητά του
 • Όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μη συνεργάσιμους συναδέλφους, υφισταμένους ή προϊσταμένους.
 • Σε περιόδους γενικότερης κρίσης, οπότε ενδέχεται να βγουν στην επιφάνεια μη τακτοποιημένα προσωπικά του ζητήματα.
 • Σε περίπτωση αλλαγών μέσα στην επιχείρηση, οπότε υπάρχει φυσιολογική ενεργοποίηση άγχους, θλίψης ή αισθημάτων απώλειας, και είναι αναγκαία μια συνεργατική προσέγγιση, η οποία θα μειώσει τις αντιστάσεις απέναντι στην αλλαγή.